Čo je permanentný make-up ?


PMU je 4000 rokov starý proces, ktorý sa stal módnym v posledných 15 rokoch.
Vedie k trvalému sfarbeniu kože.
Metóda SofTap ® je hand-made tetovanie bez použitia prístroja.
SofTap ® je registrovaná ochranná známka. Metóda používa niekoľko jemných jednotlivých ihiel používaných v sérii, ktoré sa ponoril do pigmentu a potom sa aplikujú do kože podľa požadovaného tvaru a dizajnu.
Čo je SofTap ® postup?
SofTap ® technika je veľmi šetrná v porovnaní s inými metódami. Je tak jemná, že v mnohých prípadoch nie je potrebné lokálne anestetikum.
Prečo klienti preferujú PMU metódou SofTap ® v porovnaní s inými?
Jedná sa o najmiernejšie a najpohodlnejší postup s dosiahnutím najprirodzenejšieho výsledku.


     

Je to bezpečné?


S
amozrejme! SofTap ® technológia je veľmi bezpečná.Na každé tetovanie sa používajú čerstvé pigmenty a jednorazové ihly.

Výhody oproti klasickému tetovaniu:
- rýchlejšie hojenie,
- prirodzenejší vzhľad
- menej bolesti pri tetovaní
V ponuke tetovanie obočia,očných liniek horných aj dolných,kontúra pery,pery v výplňou.
Postup pri tetovaní softap metódou:
- Výber farby
- Zakreslenie obočia
- Vyznačenie obočia
- Tetovanie
- Konzultácia o domácej starostlivosti
V cene tetovania sú zahrnuté dve korekcie v priebehu pol roka.